شناسایی، شناساندن، رضایت کند بازاریابی را حکایت

دریغا قدر آن را کس نداند در این آشفته بازار ولایت

در حقیقت در این شعر کوتاه ماموریت اصلی و به عبارتی دیگر اهداف اصلی بازاریابی در 3 حوزه مهم ذیل تعیین شده است :

– شناسایی ( شناسایی مشتریان یا بازارهای هدف و نیازها و خواسته هایشان)

– شناساندن ( معرفی و تبلیغ کالا و خدمات قابل عرضه در یک کسب و کار به بازار هدف یا مخاطبان)

– جلب رضایت مشتری یا مخاطب

در واقع تاکید بازاریابی نوین گردشگری نیز بر شناخت بازارهای هدف و نیازهای آن و سپس تولید کالا و خدمات بر اساس نیاز جامعه مخاطب و استفاده از ابزارهای موثر جهت معرفی ، جذب و جلب رضایت مشتری است به نحوی که منجر به افزایش سود در کسب و کارهای گردشگری گردد.

متاسفانه با شدت گرفتن رقابت در بازار گردشگری و افزایش رقبا و همچنین تحول در تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، هنوز هم بسیاری از صاحبان کسب و کارهای گردشگری اندر خم یک کوچه بوده و به اهمیت بخش بازاریابی و فروش پی نبرده اند و همچنان این بخش را به عنوان بخشی هزینه بر قلمداد کرده و به دنبال سودهای مقطعی می باشند. در حالیکه بخش بازاریابی با انجام تحقیقات بازار، تهیه برنامه های عملیاتی بازاریابی و … تلاش می کند تا از فروش تاسیسات گردشگری پشتیبانی و به افزایش درصد اشغال اتاق واحدهای اقامتی و سود سایر تاسیسات گردشگری کمک کند.

به تعبیری قوام و دوام کسب و کارهای گردشگری به شدت وابسته به بکارگیری ابزارهای و روشهای نوین بازاریابی است و بدون آن ادامه حیات کسب و کار میسر نخواهد بود.

به قول پیتر دراکر؛ همه چیز بازاریابی است و بازاریابی همه چیز است. لذا به کلیه مدیران و صاحبان تاسیسات گردشگری توصیه می شود قدرت بازاریابی را در کسب و کارهای خود دست کم نگرفته و تا می توانند این بخش را تقویت و حمایت کنند. مسلما نتیجه مثبت این رویکرد و عملکرد در مدت زمانی کوتاه در کسب و کارشان نمایان خواهد شد.

احمد دیناری؛ مشاور و سخنران حرفه ای سرمایه گذاری و بازاریابی گردشگری