– مهارت رایانه ای ( ورد – پاورپوینت – اینترنت – تاحدودی اکسل و …)

– مهارت زبان انگلیسی

– مهارت بازایابی و شناخت بازاری که در آن کار می کند.

– مهارت سرمایه گذاری و به جریان انداختن صحیح درآمدهای کسب شده

– آشنایی کافی با قوانین و مقررات، شیوه نامه ها، بخشنامه های حوزه دفاتر خدمات مسافرتی (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – تامین اجتماعی – اداره کل کار – مالیات و …)

– ارتباطات برون سازمانی موثر با دستگاههای متولی گردشگری و مرتبط و همچنین انجمن صنفی ذیربط

– مهارت نامه نگاری اداری و فن نوشتن نامه های اداری موثر

– مشورت گرفتن از اهل فن (بازاریابی – بیمه – مالیات – حسابداری و حسابرسی- امور ثبتی و حقوقی و …)

– مهارت ام پاتی و همدلی مدیر و کارکنان با مسافران

– مدیریت ارتباطات ، تجربه و شکایات مشتریان

– فن بیان و سخنوری

– آشنایی با اصول تشریفات

– ارتباط موثر درون و برون سازمانی

– آموزش پذیری و توجه ویژه به آموزشهای مهارتی

 و…

احمددیناری؛ مشاور و سخنران حرفه ای سرمایه گذاری و بازاریابی گردشگری