در مثال معروف خواستگاری هم؛ بازاریابی یعنی همون در خواست خانواده پسر از خانواده دختر برای خواستاری به روشهای مختلف و برندسازی یا برندینگ هم دلایل و شرایطی هست که باعث میشن خانواده دختر قبول کنه بیان خواستگاری .

در حقیقت بازاریابی طی فرایندهای معمول و معقول است و در پی ارتباط موثر با مشتری یا مخاطب و برندسازی همان مزیت ها، نقاط قوت شاخص و عملکردهای غیرمعمول و متفاوت شما و کسب و کارتان است که باعث می شود در جامعه به صفتی یا عملکردی خاص معرفی شوید یا در چشم بیایید و سبک ارتباطی و متفاوت خود را داشته باشید!

احمد دیناری؛ مشاور و سخنران حرفه ای سرمایه گذاری و بازاریابی گردشگری