نقطه مقابلش، آیا پیش اومده به کسانی پیام داده باشید و در یک فاصله زمانی کوتاه جواب گرفته باشید حتی در حد یک جواب سلام و از این بابت تعجب کنید؟ !

همیشه در گروه پاسخ دهنده ها باشید حتی در مقیاس خانواده، دوستان، همکاران،دانشجویان و … مثلا اگه کسی به شما پیام میده و سوالی داره یا موضوعی رو طرح می کنه، به سرعت جواب بدهید نه اینکه بی تفاوت از کنارش بگذرید و در زمان مناسب هم پاسخ ندهید !

پاسخگو نبودن یعنی احترام نگذاشتن به شخصیت خود و مخاطبانتان ! و این از مصادیق بارز عدم توانایی فرد دربرقرار کردن ارتباط موثر با محیط و دیگران است …و به طور حتم در صورت پاسخگو نبودن در درازمدت با یک جامعه ی غیرپاسخگو طرف خواهید بود!

اما متاسفانه این قصه در جامعه و فرهنگ ما سر دراز دارد.

حافظ شیرازی می فرمایند :

دیریست که دلدار پیامی نفرستاد

ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد

هرچند قصه ما با قصه حافظ شیرازی تفاوتهای ماهوی بسیاری دارد 🙂

یا مصداق این بیت شعر که به زیبایی این قبیل افراد را هدف قرار می دهد :

صد نامه نوشتم صد راه نشان دادم

یا نامه نمیخوانی یا راه نمیدانی !

وقتی جای این رفتار مثبت یعنی پاسخگویی حتی در بین فرهیختگان جامعه ما خالی است، باید به طور جدی تامل کرد و تاسف خورد!

قطعا مدارک و مدارج تحصیلی عالی بدون تقویت مهارتهای اجتماعی و ارتباطی موثر، مساوی خواهد بود با روبرو شدن با خیل عظیم تحصیلکردگان پرمدعای تئوریسین، بی اثر و قابل جایگزین !

نویسنده : احمد دیناری؛ مشاور و سخنران حرفه ای سرمایه گذاری و بازاریابی گردشگری