روی سخن من با کسانی است که علاقمند به سرمایه گذاری در کسب و کارهای گردشگری و هتلداری هستند . چه حال و چه در آینده ای نزدیک

لطفا آدرس را اشتباه نروید ! چون قطعا به بیراهه خواهید رفت . آدرس همینجاست ؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی …

متاسفانه بسیاری از کسانی که در زمینه گردشگری سرمایه گذاری کرده اند و یا قصد چنین اقدامی دارند، در ابتدای کار به جای اینکه به سراغ متولی اصلی گردشگری کشور یعنی وزارت فوق الذکر بروند، به سوی شهرداری ها می روند! چرا؟ چون شهرداری متولی صدور پروانه و پایانکار ساختمانی در شهرهاست . بله متولی اینگونه اقدامات است اما متولی سرمایه گذاری گردشگری نیست . چنانچه قصد ایجاد یک مجتمع مسکونی یا تجاری را داشته باشید، مراجعه شما به شهرداری ها و طی کلیه فرایندهای اجرایی، اداری و فنی مربوطه فاقد هرگونه ایراد و مشکل خواهد بود، لکن با توجه به اینکه حوزه گردشگری و هتلداری کشور متولی دولتی مشخص به نام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارد، لذا هرگونه اقدام و از صفر تا صد باید در این وزارتخانه و ادارات کل تابعه آن در استانها صورت پذیرد. از ثبت درخواست گرفته تا دریافت موافقت اصولی، مجوز ایجاد، مجوز بهره برداری و سایر مجوز های لازم. به یاد داشته باشید که تمدید پروانه بهره برداری، استانداردسازی و درجه بندی تاسیسات گردشگری، نرخ گذاری و نظارت بر عملکرد آنها نیز با این وزارت می باشد.

شهرداری ها و یا مناطق شهرداری در شهرها صرفا طرف استعلام دستگاه متولی بوده و پس از صدور موافقت اصولی و تایید نقشه های معماری تاسیسات گردشگری داخل شهر، نسبت به صدور پروانه ساختمانی با کاربری گردشگری اقدام و یک نسخه از آن را جهت اخذ برنامه زمانبندی اجرا و صدور مجوز ایجاد یا ساخت به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مربوطه ارسال می نمایند. همچنین قبل از صدور پروانه بهره برداری نیز با درخواست سرمایه گذار نسبت به صدور تاییدیه های ایمنی و آتش نشانی، استحکام بنا و پایانکار ساختمانی اقدام می کنند.

بدیهی است یک سرمایه گذار هوشمند در حوزه گردشگری باید بهترین و مطمین ترین مسیر و روش ها را جهت سرمایه گذاری انتخاب کند تا پول و وقتش هدر نرفته و دچار ضررو زیان های جبران ناپذیر و مأیوس کننده نگردد.

پس لطفا لطفا لطفا آدرس را اشتباه نروید ! جاده و مسیر سرمایه گذاری گردشگری در کشور از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ادارات کل تابعه آن در استانها آغاز و به این نهاد هم ختم می شود .

در بخش دوم این یادداشت کاربردی به عوارض منفی ناشی از آدرس اشتباهی رفتن در سرمایه گذاری گردشگری خواهم پرداخت . لطفا با من همراه باشید…

احمد دیناری؛ مشاور و سخنران حرفه ای سرمایه گذاری و بازاریابی گردشگری

آذر1400